گزارش سالیانه
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٥   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم

"با هم بنویسم" گروهی بود که با هدف تحکیم روابط سفرنویسان با ماهی یک دیدار و از هم گفتن و شنفتن و رد و بدل کردن تجربیات در مهرماه 1393 اولین جلسه خود را برگزار کرد.

این دورهمی 12 جلسه ، 1شنبه اول هر ماه در کافه امیر کبیر و 3 جلسه بازدید اروزه در سطح تهران برگزار شد.

دیدنو و باخه به عنوان مدیریت برگزار کننده این 15 جلسه مراتب قدردانی را از

-       نیکو گرشاسبی که گاهی در سایت ایران بوم می نویسد، برای حضور پرشور و پیگیرش در این یکسال

-       مدیریت وبلاگ  ایران بهشت که اگرچه به علت عدم سکونت در تهران، حضور نداشتند اما همواره پیگیر بودند.

-       سفرنویس برای هماهنگی بازدیدهای دارالفنون و خانه مهربان و ایران قبله عالم برای خیابان سی تیر

به جا می آورند و اعلام می دارند با پایان یک دوره یک ساله، مدیریت برگزاری را به دیگر علاقه مندان واگذار می نمایند.

برقرار و مستدام باشید

پست :13948/7


 
امان از راه دور و رنج بسیار
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٠   کلمات کلیدی: نقص فنی پرشین بلاگ

امان از این تکنولوژی که به دست مابرسه سرمایه به باد می ده. پرشین بلاگ هم به بلای سال گذشته بلاگفا دچار شد. آرشیو مطالبم از سال 1394 پریده. ولی من ناامید نمی شم. در اولین فرصت آرشیومو بازیابی می کنم و باخه دوباره به راه م یافته. تا دیدار


 
تهران عزیزم، تولدت مبارک
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۸/۱   کلمات کلیدی: تولد تهران

اعتراف می کنم هر چقدر که با دوربینم بیشتر هم صحبت شدم، به همون میزان اندک احترامی در قلبم نسبت به ناصرالدین شاه قاجار ایجاد شد. شما می توانید بگویید...خب! که چی؟! او نمی آورد یکی دیگه...اما تصورش را کنید...شما قله ای را فتح می کنید و عوض احترام بهتان بگویند..."که چی؟تو نبودی، یکی دیگه"

تاریخ می گوید خاندان قاجار بی کفایت بودند. همه از ذهنمان عهد نامه ترکمنچای و گلستان عبور می کند که ننگین بود ولی من باید بگویم که از آغا محمدخان قاجار ممنونم. اگرچه باز تاریخ می گوید که این کار را کریم خان زند می خواست انجام دهد اما در نهایت دارالخلافه شدن تهران به فرمان آغا محمد خان صورت گرفت.

من به خاطر تهران ممنونم.به خاطر اینکه سر این رشته که جرا در شناسنامه ام نوشته متولد تهران، به او می رسد. تهران شهری است که دوستش دارم. با همه خوبی ها و بدی ها و عیب و نقص هایش. پیاده رو های این شهر دفتر خاطرات من است. سینه اش گنجینه ای از زمزمه ها، دعاها، اندوه ها و آرزوها... روی پوستش که راه می روم احساس می کنم قلبش می زند... پا به پای من می دود، دستم را می گیرد و گوشه ای تازه را نشانم می دهد، گاهی حس می کنم بعض کرده می آید و پشت به من در بالکن اتاقم گریه می کند. گاهی من هم دردم می آید از همه آدمهایی که جواب مهربانی هایش را با دمسردی و بی تفاوتی می دهند. آرزو می کنم آدمهایی که دوستش ندارند ترکش کنند، بمانند که چه؟اندوه تزریق کنن به این هوا؟

1 آبان روزیست که تولد تهران تعیین شد. تهران، فرزند پاییز. فکرش را کنید، قلبتان ممکن است انقدر بزرگ باشد که شهری را دوست بدارید و فکرش را کنید که روز تولدش در میانه پاییز باشد که می شود غوغای رنگها...


 
آموزآباد در ایراج
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢۳   کلمات کلیدی: آموزآباد ،ایراج


 
با هم بنویسیم- مهر1394
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۳   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم

سفر یعنی دانایی

دوازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

مهر 1394

یکشنبه،5 مهر،ساعت 5

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

bahamazsafar@gmail.com


 
با هم بنویسیم-شهریور 1394
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٦   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم ،کمپین حفاظت از باغ ها و درختان تهران

زندگی می کنم

و به درختم گوش می سپارم که

آواز می خواند

سنت اگزوپری

یازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

شهریور 1394

یکشنبه،1شهریور،ساعت 6

با توجه به امکان ایجاد شده برای همکاری وبلاگ نویسان با کمپین حفاظت از باغ ها و درختان شهر تهران

موضوع: هم اندیشی در مورد نحوه و ساختار همکاری با کمپین می باشد

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

bahamazsafar@gmail.com


 
باغ های تهران
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٦   کلمات کلیدی: کمپین حفاظت از باغ ها و درختان تهران


 
← صفحه بعد