با هم بنویسیم-مرداد 94
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/۱   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم

سفر یعنی کتاب بزرگ

دهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

مردادماه 1394

یکشنبه،4 مرداد،ساعت 6

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

 

bahamazsafar@gmail.com

مرداد 1394


 
با هم بنویسیم-تیرماه 94
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/٢   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم

" اینجا من دارم از یک فضا سخن می گویم: از لحظه ها و عدم تداوم ها"

والتر بنیامین

 

نهمین دور همی با هم از سفربنویسیم-تیرماه 1394

پرسه ای از تجریش تا باغ فردوس

ایده پرداز: خیم

مدیریت ایده: دیدنو

مشتاق شنیدن مطالعات شما بر حسب امکان دسترسی به منابع، هستیم

اشنبه،7 تیر،ساعت 7

آدرس: میدان تجریش.ابتدای خیابان ولیعصر.روبه روی اداره پست

امید به دیدار

 

 

bahamazsafar@gmail.com

تیر1394