راهها و رودها
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی: اهواز خرمشهر آبادان دزفول ،اروند رود دز کارون ،لشکر آباد

در باب سفر به مکان های گوناگون:

در زندگی انسان لحظات اندکی به اندازه دقایقی که هواپیمایی به آسمان اوج می گیرد، رهایی بخش است. در این اوج گرفتن لذتی روانی نیز نهفته است، زیرا سرعت اوج گیری هواپیما نمونه نمادین دگرگونی است. نمایش قدرت می تواند ما را به مقایسه برانگیزد، جاه جایی های اساسی در زندگی خودمان.تصور اینکه ما نیز روزی می توانیم از آنچه که اکنون بر بالای سرمان سنگینی می کند فراتر رویم.