دستادست

اتفاقات بزرگ از وقایع کوچک، حتی خیلی کوچک سرچشمه می گیرند. دستادست با خواندن یک کتاب، دقیق تر بگوییم کتاب جهانی بدون فقر محمد یونس، متولد شد. یک سال دوره آزمایشی اش را طی کرد و دی ماه سال 93 افتتاح شد. هدف اصلی دستادست توانمندسازی تولیدکنندگانش از طریق فروش محصولات شان است.

در این مدت فراز و نشیب های زیادی را تحمل کرده ایم چون ما دستادستی ها رویایی داریم.
رویای سرزمینی که در آن آدم ها بتوانند عادلانه دسترنج شان را بفروشند و برای یک زندگی آبرومندانه دست شان را پیش کسی دراز نکنند، حتی پیش بهترین آدم ها.
ما رویای روزی را داریم که هیچ آدمی حتی در دورافتاده ترین نقاط سرزمین مان حس نکند به بن بست رسیده است. رویای روزی که حتی بتوانیم بر مناسبات بازار اثر بگذاریم. رویای روزی که کسی کارهای دست چندم چینی را به کسی هدیه نکند. رویای روزی که در دنیا منتشر شویم.
ما رویایی داریم. در رویای ما به هرکسی که کاری را با شجاعت از صفر شروع کرده است احترام بسیار می گذارند. در رویای ما آدم ها در چرخه دستادست به طور کامل توانمند می شوند. در رویای ما قدرت در دست ها و ذهن های بسیاری است که به هم می پیوندند.
با سختی، با گذشت، با وقت گذاشتن، با شریک شدن همه دل مان داریم پله پله بالا می رویم. بعضی وقت ها با شور بسیار کاری می کنیم و جواب نمی گیریم. بعضی وقت ها جوابی چند برابر انتظارمان می گیریم. بعضی وقت ها حس می کنیم تنها و خسته ایم، بعضی وقت ها حس می کنیم کل دنیا با ماست. حالا آمده ایم سراغ شما، درست مثل تمام وقت هایی که خواسته ایم کار مهمی بکنیم.
حال تصمیم گرفته ایم در مسیر حرکت مان گام جدیدی برداریم. مغازه ای با مساحت حدود 15 متر مربع در اصفهان برای مدت یک سال به طور رایگان در اختیار ما قرار گرفته است. ما هم در ارتباط با سازمان های همکار روستایی خود متوجه شده بودیم که تعداد قابل توجهی از سازمان های توانمندسازی روستایی در کار تولید مواد غذایی فعال اند و آن ها نیز برای فروش عادلانه محصولات خود با مشکل مواجه اند. آن هم محصولاتی با بهترین کیفیت، سالم و طبیعی و اصیل.
فروش اینترنتی مواد خوراکی هم به دلیل اینکه امکان بوییدن و دیدن و چشیدن فراهم نیست کاری بسیار سخت به نظر می رسد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم کار این فروشگاه را با عرضه این محصولات شروع کنیم. ایده ای که در واقع کامل کننده ایده دستادست است.

در آینده سعی خواهیم کرد کارهای دستی سایت اصلی دستادست را نیز به این مجموعه اضافه کنیم. در حقیقت در این فروشگاه ما قصد داریم مواد غذایی سالم از تولید کنندگان روستایی را به صورت بی واسطه عرضه کنیم.

ما برای تجهیز این فروشگاه به کمک شما نیازمندیم.