امان از راه دور و رنج بسیار
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٥/۱٠   کلمات کلیدی: نقص فنی پرشین بلاگ

امان از این تکنولوژی که به دست مابرسه سرمایه به باد می ده. پرشین بلاگ هم به بلای سال گذشته بلاگفا دچار شد. آرشیو مطالبم از سال 1394 پریده. ولی من ناامید نمی شم. در اولین فرصت آرشیومو بازیابی می کنم و باخه دوباره به راه م یافته. تا دیدار