با هم بنویسیم- مهر1394
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٧/۳   کلمات کلیدی: با هم از سفر بنویسیم

سفر یعنی دانایی

دوازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

مهر 1394

یکشنبه،5 مهر،ساعت 5

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

bahamazsafar@gmail.com