ما همه دچار دوچرخه ایم
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٩   کلمات کلیدی: دوچرخه،گنجعلی خان کرمان ،یزد،مازاری،حناسابی ،شاهرود،تکیه زنجیری ،اردستان، روزنامه همشهری

 

 

"ما همه دچار دوچرخه ایم.... متوجه ای؟؟!!! دچار!!!!"...این یک مجموعه غیر عمدی ست.من فکر می کنم همه ما دچار دوچرخه ایم.حتی وقتی خودمان را به ندیدن دوچرخه سوارها می زنیم....حتی وقتی در بهترین ماشینها نشسته ایم ،اگر خیال دوچرخه سواری در دشتی سبز از ذهنمان عبور کند گل لبانمان می شکفد

 اردستان-30 بهمن 1391

حتی وقتی فکر می کنیم اون لحظه های دو نفره با دوچرخه مال فیلمای فرنگیه....

 

این عکس دوچرخه خودمه.جودی.عضو خانواده منه.خانواده خود خود خودم....از شمال مثل گربه ای که بچه اش به دندون می گیره به دندون گرفتمشو آوردمش....گشت ارشاد تازه شروع به کار کرده بود.چند باری هم تو شمال کلانتری گرفته بودتم اما تذکر داده بودند به قانون نا نوشته ای ممنوعه و حواسم باشه گیره گشت نیفتم.تهران به بابا اکبر گفتم اگه من نتونم تو شهر خودم سوار چرخم بشم می رم از این خاک....یه نگاه ارتشی کرد و گفت با تو چه کار دارند ..... تو اصول رعایت کن کارتو انجام بده....من زدم به کوچه و دیدم که بابا تو ایوان سربازشو بدرقه می کرد....اونجا بود که فهمیدم بابا هم دچار دوچرخه ست... و به این ترتیب من و دوچرخه ام وارد معاشرت جدیدی با تهران شدیم...در تهران به مشکل قانونی ای بر نخوردم.....مردم هم مهربان بودند و هم مشوق...اما تهران تهران  دیگه و چرخ زدن با دوچرخه سخت سخت سخت عزیزیست...

شاهرود-تکیه زنجیری-5 فروردین 1388

کرمان-گنجعلی خان -26 فروردین 1392

کرمان-گنجعلی خان -26 فروردین 1392

کرمان-گنجعلی خان -26 فروردین 1392

کرمان-گنجعلی خان -26 فروردین 1392

کرمان-گنجعلی خان -26 فروردین 1392

یزد-مازاری (حنا سابی سنتی)-13 آبان 1391

یزد-بازار-11 آبان 1391

* عنوان از ویژه نامه دوچرخه روزنامه همشهری بلند کردم