آموز آباد 3 -3/5/92 -کار هر سینه نیست این آواز
ساعت ۱۱:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۱   کلمات کلیدی: آموز آباد،آبادگری ،کیارش اقتصادی ،طاق

 

سینه باید گشاده چون دریا
 تا کند نغمه ای چو دریا ساز
 نفسی طاقت آزموده چو موج
 که رود صد ره و بر اید باز
 تن توفان کش شکیبنده
که نفرساید از نشیب و فراز
بانگ دریادلان چنین خیزد
 کار هر سینه نیست این آواز

وقتی به روزهای پر کار گرم ماه مهمانی خدا فکر می کنم و آقای اقتصادی که همیشه صبور و پر انرژی و چهره گشاده بودند شعری جز این یادم نمی یاد.....از شما چه پنهون وقتی آقای اقتصادی داشت آجر می چید و آواز می خوند این شعر یادم افتاد....

آموز آباد 3/5/92

تولد یک طاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولد یک کاهگل متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به تفاوت رنگ گل روی طاق با گل بین آجر دقت کنید: به ملات کاه گل روی طاق چسب چوب هم اضافه شده است.

 

 

این کار کمک می کند که روکش بعئی ای که روی طاق می آید بهتر درگیر لایه دیرین شود.