آموز آباد-92.5.9-در این خاک در این مزرعه پاک
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٦   کلمات کلیدی: کیارش اقتصادی ،آموز آباد،آبادگری ،آجر

بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم

بجز عشق بجز عشق دگر کار نداریم 

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم

 

امروز روز معرفی ویترین ها ست

عکس خانوادگی پدر و فرزندان

از اول به آخر فرزندان:مجنون،تیمسار،ونوس یا زیبا

 

تیمسار در اندرونی

 

تیمسار در بیرونی

 

 

ونوس یا زیبا در اندرونی

 

 

زیبا در بیرونی

مجنون در اندورنی

 

 

 

 

در این مرحله تراشیدن گلهای اضافه و برس کشی انجام شد.

عکسها حاصل همکاری من و آقای اقتصادی است

 

 

 

 

 

این یک شیوه از شیوه هایی ست که می توانید گل های را از کف کفشتان جدا کنید:تمرکز می کنید،می پرید بالا و کف کفشهایتان را به هم می کوبید و فرود می آیید نیشخند

 

 

 

 

 

نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم

برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریم