آموز آباد-27/5/92--میان خورشیدهای همیشه
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳۱   کلمات کلیدی: کیارش اقتصادی،ایما بوشهری ،آموز آباد،آبادگری

 

میان
خورشیدهای همیشه

زیبایی تو لنگریست

 

 

این آخرین گزارش تصویری من است.مهمان امروزمان استاد احمد حدادی بودند که وقتی من رسیدم رفته بودند اما شب ما را به مهربانی در خانه شان پذیرفتند و محسن عطارها از کاشان .

در این مرحله باید روی آجرها را کاه گل می زدیم.هر چند که از نظر خود من آنها همین طوری هم قشنگ بودند،اما الزام این کار از آن رو بود که باید  وحدت شکلی و مصالحی که در کلیت فروشگاههای تن درست برقرار بود،رعایت می شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و چون قصه به اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب فرو بست