خشت خشت تا پیروزی-آموز آباد قهی
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٥   کلمات کلیدی: آموز آباد،آبادگری ،کیارش اقتصادی ،قهی،

 

آموز آباد قهی:

- این زمین می خواست که آماده برای خشت زنی شود

- ما باید می آموختیم به عنوان افراد غریبه و جنسیتمون چطور بپوشیم و چه رفتاری کنیم تا جامعه بومی ما را بپذیرد

 

آغاز

پایان