در این خانه همیشه باز است
ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱۱   کلمات کلیدی: اردستان،مسجد امام حسن ،منار قدیمی ،بازار روز

 

مسجد امام حسن صمیمی ترین جایی بود که در گشت و گذار یک روزه من در اردستان ،در بهمن 91به آن رسیدم.روز 2شنبه بود . بازار روز هم همینجا برقرار بود.از مسجد جامع اردستان پیاده راه افتادم تا ببینم شهر مرا به کجا می خواند.

 

 

مردم به اینجا می گویند منار قدیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخلش فقط یک سالن دارد.نشستم و احساس کردم خدا مرا در آعوش گرفته.درش باز بود و کمی بعد هم مردی برای نماز آمد،نمازش را خواند و رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکسها وحتی کلمات نمی توانند از مهمان نوازی آنجا بگویند.امیدوارم همیشه درش باز و برقرار باشد