روح خاموش سر به داران
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٧   کلمات کلیدی: هوشنگ سیحون ،مسجد جامع فرومد،آرامگاه ابن یمین فرومدی

دیر وقت رسیدیم.آفتاب لب ایوان مسجد جامع بود.از جاده اصلی پیچیدیم و از پیدا کردن روستای فرومد نا امید نشدیم.

 

با جستجوی کلمه مسجد جامع فرومد و آرامگاه ابن یمین فرومدی به یک سری اطلاعات واحد می رسید.من هم نکته ای از حس فضایی مسجد چیزی ندارم بگویم چون درش به روی ما بسته بود و هر چه جستیم کمتر یافتیم کسی را که این در به روی ما بگشاید

آنچه که در تصاویر می بینید ماحصل تلاش من از بیرون مسجد است.

 

 

 

این مسجد زمانی پایگاه مبارزات سر به داران بوده....اگر جاده بازرگانی خراسان به اهمیت خودش می ماند ،شاید این مسجد هم با این خمودگی و بغض اینطور نمی بود.

آرامگاه ابن یمین فریومدی

من هر چه گشتم نام معمار آن را نیافتم.....اما احساس شخصی من که در ایران هر جا نام بزرگ استاد و همیشه استاد معماری ایران،هوشنگ سیحون که همیشه زنده ست،را شنیده ام و برای دیدن اثرش به سر شتافتم ،این است که این اثر هم کم رنگ و بو از خط استاد ندارد.

 

 

 

 

نوشتن در سفر...حتی یه کلمه به نشانه ای....مهمه