با هم بنویسیم-شهریور 1394

زندگی می کنم

و به درختم گوش می سپارم که

آواز می خواند

سنت اگزوپری

یازدهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

شهریور 1394

یکشنبه،1شهریور،ساعت 6

با توجه به امکان ایجاد شده برای همکاری وبلاگ نویسان با کمپین حفاظت از باغ ها و درختان شهر تهران

موضوع: هم اندیشی در مورد نحوه و ساختار همکاری با کمپین می باشد

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

bahamazsafar@gmail.com

/ 6 نظر / 244 بازدید
شهریار (سفرنویس)

اینجا http://www.ammi.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86!/

شهریار (سفرنویس)

و اینجا http://www.ammi.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

مجید

درخت‌ها هنوز درختند پرنده‌ها هنوز پرنده كرم كوچك خاكي كرم كوچك خاكي‌ست انسان جاذبه‌اش را از دست داده است

مجید

سلام با مطلب " پل ضیاءالملک"بروزم

مریم

زمانی تهران باغشهر بود و جزو شهرهای کوه پایه ای که آب و هوای خنک و خوبی داشته بوده اما الان متاسفانه ... اقدامات تشکل های مردم نهاد برای بهبود و حفظ محیط زیست تهران واقعا ستودنیه . خدا قوت ... منم بروز هستم دوست عزیز [گل]