یک پنجره

یک پنجره برای من کافیست

یک پنجره به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت

.....

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
شهریار (سفرنویس)

کجاست؟؟