امان از راه دور و رنج بسیار

امان از این تکنولوژی که به دست مابرسه سرمایه به باد می ده. پرشین بلاگ هم به بلای سال گذشته بلاگفا دچار شد. آرشیو مطالبم از سال 1394 پریده. ولی من ناامید نمی شم. در اولین فرصت آرشیومو بازیابی می کنم و باخه دوباره به راه م یافته. تا دیدار

/ 1 نظر / 78 بازدید
علیرضا از دیدنو

زود باش ما دیگه نمی تونیم تحمل کنیم باخه بروز می خوایم/...