با هم بنویسیم-مرداد 94

سفر یعنی کتاب بزرگ

دهمین دور همی با هم از سفربنویسیم

مردادماه 1394

یکشنبه،4 مرداد،ساعت 6

آدرس: توپخانه.خیابان ناصرخسرو.کافه هتل امیر کبیر

امید به دیدار

 

bahamazsafar@gmail.com

مرداد 1394

/ 2 نظر / 53 بازدید