# شیراز،کاخ_سروستان،کاخ_فیروزآباد،قلعه_دختر

سرود پنجم سرود آشنایی های ژرفتر ست-حکایت روز دوم

    سرود پنجم سرود آشنائی‌های ژرف‌تر است.سرود اندهگزاری‌های من است واندهگساری او.نیزاینسرود سپاسی دیگرستسرود ستایشی دیگر:ستایش دستی کهمضرابش نوازشی‌ست-و هر تار ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 121 بازدید